Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Mørdrup, Espergærde. 2. juni 1917

det stille Liv under aaben Himmel

[Brevkort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Snekkersten
[poststemplet:] Espergærde 2.6.17.

Mørdrup pr. Espergærde 2/6.17

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Jeg er nu atter herude – har været her en halv Snes Dage, men da jeg gik ud fra, at De havde Besøg i Pinsen1, har jeg ventet med at aflægge Dem en Visit, indtil Festen var forbi. Gider De sende mig et Par Ord paa et Kort om, naar det passer Dem at se mig. Jeg har det saa nogenlunde, har arbejdet i Haven og ikke tænkt for meget paa det overjordiske. Mere og mere føler jeg mig tiltrukket af det stille Liv under aaben Himmel. Alt andet ligger mig i Grunden saa fjærnt. Cirklerne bliver mindre og mindre. Om det er godt eller ej, véd jeg ikke – det er nu én Gang min Natur. Og fra den kan man ikke flygte.

Jeg glæder mig til at tale med Dem. 2 De forstaar et og andet i mit Liv, maaske fordi det er beslægtet med Deres. Hvis De er rask nok til det, skal vi gaa os en rigtig Landevejstur, maaske med et Kig ind i den grønne Skov.

Hilsen til Fru Antoinette.

Deres
H. N.

 
[1] Pinsen: pinsedag var 27.5.1917. tilbage