Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Snekkersten. 31. oktober 1915

jeg rendte en Ko overende i mit Raseri

[Brevkort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henri Nathansen / Frederik VI Vej 15 [rettet til:] 12 / København / V. [rettet af postvæsenet til:] F
[poststemplet:] Snekkersten 31.10.15; Kjøbenhavn V. 1.11.15

Snekkersten.
31.10.15.

Kære H. N.

I Tillid til, at De ikke rejste ind før Mandag, sådan som De sagde, tog jeg idag1 med Toget til Espergærde. 15 Øre! Jeg fandt til min Skuffelse Deres "Wahlfried" stænget med Skodder og Slå, og rendte på Hjemvejen en Ko overende i mit Raseri. Nu ses vi næppe før til Julen. Og hvad kan der ikke ske inden den Tid. Nu husker De nok at sende mig Deres Skuespil; men De hører ikke fra mig, før jeg får bedre Tid. – Hilsen til Fruen!

Deres hengivne
H. P.

 
[1] idag: søndag 31.10. tilbage