Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Mørdrup, Espergærde. 14. september 1915

man er ensom i sit Arbejde, som i Livet

[Brevkort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Tyringe Sanatorium / Sverige
[poststemplet:] Espergærde 15.9.15.

Mørdrup pr. Espergærde 14/9 15

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for den lille Hilsen. Jeg mødte Else en Dag paa Strandvejen med den lille Prinsesse og hun fortalte mig, at De var rejst. Idag er det sidste Dag jeg er her – saa gaar det ind til Byen og Teatret. Prøverne paa 2 mit Stykke begynder paa Mandag, jeg er glad over at skulle tage fat, Sommeren har givet mig ny Lyst og friske Kræfter. Jeg har i disse Dage beskæftiget mig med Instruktionen – mangt og meget af hvad jeg har følt, da jeg skrev, dukker atter frem mellem Linierne og bringer mig Bud fra en Verden, som er min, og som maaske ingen andre kan se. Og dog tror jeg paa, at en og anden vil føle som jeg har følt. I Grunden er man vel ensom i sit Arbejde, som man er det i Livet. Men nu og da møder man en Ven, der tænker og fornemmer paa samme Maade. Saa synes man, at det hele ikke er ganske forgæves.

Ses vi til Vinter i København – jeg forstod paa Else, at De tænkte paa en Forandring. Engang i October, naar Slaget er forbi, tager vi herud og graver i Haven. Saa ses vi maaske herude. Jeg synes slet ikke vi rigtig har set hinanden i Sommer.

Lev nu vel og gid vi begge kunde trække Vejret frit og let, naar vi ses igen.

Hils Galschiøt og vær selv hjærtelig hilset fra

H. N.