Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Snekkersten. 23. marts 1915

som Krigen – en March på Stedet

Snekkersten.
23.3.15.

Kære Henri Nathansen!

Det er et mærkeligt Træf, at jeg netop i Dag skal høre fra [Dem]. Jeg tænkte nemlig i Går på at sende Dem et Par Linjer for at bringe Dem en Hilsen fra Ruinerne af Busserupgård, som i Går Eftermiddags nedbrændte til Grunden. Jeg kom på min Spaseretur der forbi, da Stuehuset stod i Flammer. De andre Længer lå da allerede i Aske. På Brandstedet hørte jeg, at den Enke, der tidligere ejede Gården (velsagtens den Gang De boede der) var død for et Par 2 Dage siden. Hun skulde begraves i Dag.

Således er det nu blevet forhindret, at der en Gang i Fremtiden på Gårdens Gavl bliver indmuret en Plade med den gyldne Indskrift: "Her digtede Henri Nathansen "Indenfor Murene" i Sommeren 1911".

I dette Sygehjem er alt ved det gamle. Min Kones Sygdom, der begyndte samtidig med Krigen, synes ligesom denne at skulle slæbe sig hen med en March på Stedet, uden at det endnu kan skønnes, hvad Udfaldet bliver. Nu håber vi jo alt 3 af Sommeren – når den kommer.

Fra Deres eget Hus kan jeg også bringe Hilsen. Det stod uskadt, men var blevet mindre, siden jeg første Gang blev præsenteret for det. Det ligger sagtens i, at jeg den Gang havde forestillet mig det som et Duehus. Nu tog det sig for mine Øjne ud som et Palæ i Lilleput-Format. Det skyldes rimeligvis Hjørne-Pavillonen. Men hyggeligt var det, og De og Deres Frue har Grund til at glæde Dem til Sommeren.

Vi sender Hilsen til Dem begge og takker for venlig Forespørgsel.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

[nedad i venstre margin på side 3:] Til Lykke med det nye Skuespil!1 Det længes jeg meget efter at høre noget nærmere om.

 
[1] Skuespil: Dr. Wahl: Skuespil i 3 Akter.. tilbage