Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederik VI's Allé 12. 14. maj 1915

det danske Weimar: Mørdrup

Fr. VI Allé 12. 14/5 15

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Det er altfor længe siden, De har hørt fra mig, men jeg har været meget optaget af mit nye Stykke, som nu er færdigt og antaget paa det kgl. Efter hvad der siges, er det godt, nu faar vi se.

Jeg haaber, at alt nu staar vel hjemme hos Dem. Jeg traf en Dag i Paasken Else, som fortalte mig, at Deres Kone var kommet hjem. Desværre havde jeg saa meget Vrøvl med Håndværkere, at jeg ikke fik Tid til at aflægge Dem det Besøg, jeg havde tiltænkt. De husker Muren, 2 der skallede af, den fordrede jeg nedrevet i hele sin Længde, og det blev ogsaa saaledes. Nu er den opført igen og alt er i Orden til paa Tirsdag, da vi flytter ud. Vi glæder os naturligvis voldsomt, selvom der følger lidt Ærgrelse med. Man faar jo ikke noget for ingenting.

Og saa ses vi forhaabentlig snart. Jeg har i Foraaret opdyrket et nyt Talent: Malerkunsten. Vel er jeg ikke Rembrandt – endnu, men jeg er paa Vejen. Mine Lærreder høster stor Anerkendelse i Familien og nærmeste Omegn. Snart vil mit Ry naa til det danske Weimar: Mørdrup.

Hils nu alle – navnlig Deres Kone – og vær selv hjærtelig hilset fra Deres

H. N.