Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Snekkersten. 27. januar 1915

længes efter en hyggelig Time med Dem

Snekkersten.
27.1.15.

Kære Henri Nathansen!

Else har ikke fået noget Brev fra Dem. Hun og hendes Mand har tilbragt den sidste halve Snes Dage her i Snekkersten, og deres Post er bleven dirigeret herud. Men det er jo muligt, at det Brev netop er bleven ombragt i Byen samtidig med, at de har meldt deres Afrejse på Postkontoret, og i så Fald ligger det jo nok i god Behold i deres Postkasse.

Dette til Forklaring af og Undskyldning for, at De har været uden Svar så længe. Jeg takker nu på begges 2 (og også på min Kones) Vegne for Forespørgslen. Sidstnævnte ligger stadig på Sygehuset og har i det hele nu været sengebundet i godt 4 Måneder. I den sidste Tid har der været Fremgang at spore, og der er næppe længer nogen overhængende Fare. Men om der vil kunne blive Tale om en virkelig Helbredelse, står vistnok endnu hen i det uvisse. I hvert Tilfælde vil den tage endnu mange Måneder.

De må ikke tvivle om, at jeg vil være glad for at se Dem. Jeg har ofte tænkt på Dem og længtes efter en hyggelig Time med Dem. Men jeg har selv været syg og er for Tiden slemt 3 afkræftet. En af Dagene bliver jeg dog rimeligvis nødt til at tage til Byen en halv Dags Tid, så dersom De gør Alvor af at tage herud, må De endelig skrive et Par Ord i Forvejen, for at jeg ikke skal være borte, når De kommer. Fra Søndag er jeg dog sikkert at træffe hjemme, og det gælder hele den kommende Uge.

Vær venlig hilset fra os alle!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.