Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederik VI's Allé 12. 25. januar 1915

Skrivekrampe

Fr. VI Allé 12 25/1 15

Kære Hr. Pontoppidan!

Jeg skrev for nogen Tid siden til Else for at faa lidt at vide om Deres Hustru, men har ikke hørt fra hende. Formodentlig har hun da ikke faaet mit Brev. Vil De ikke blot med to Ord paa et Kort meddele mig, hvordan det gaar.

Vi lever i Stilhed, og jeg er stadig optaget af Arbejde. Om et Par Dage bliver jeg nødt til at tage et Par Dage fri, da min Skrivekrampe er begyndt saa smaat igen. Nu har jeg ogsaa arbejdet 2 fra Sommerferien ud i en Køre. Paa denne Maade er det meste af Vinteren gaaet, uden at jeg har mærket det.

Er De hjemme en Dag i den nærmeste Fremtid, eller vil De helst være fri? Jeg vil ikke forstyrre Dem, hvis De helst er alene. Men paa den anden Side vilde jeg jo gærne se Dem snart igen.

Her er alt ved det gamle. Jeg ser ikke nogen Mennesker. Dog – paa Onsdag Aften ser G.B. herud. Det er længe siden jeg har set ham. Han arbejder jo paa Goethe1 ved De og skriver en Snes Sider om Dagen. Ufatteligt!

Hilsen til Deres Hustru og Dem selv

Deres
Henri Nathansen

 
[1] Goethe: Georg Brandes' Goethe I-II udkom i februar 1915. tilbage