Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Snekkersten. 30. december 1914

jeg vil ikke være til Plage med mit Mismod

Snekkersten.
30.12.14.

Kære Henri Nathansen!

En sidste Hilsen, inden Året går tilende!

Her er alt uforandret.

Jeg sendte ikke Bud efter Dem, fordi jeg ikke vilde være Dem til Plage 2 med mit Mismod. Men De skal have Tak, fordi De vilde komme og forkorte Tiden for mig.

Jeg lever jo stadig på Rejse mellem Snekkersten og Helsingør, og den Rejse vil vist vare længe.

Mine bedste Ønsker for Dem og Deres Frue!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.