Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederik VI's Allé 12. 3. februar 1915

en nederdrægtig Forkølelse

[Brevkort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Snekkersten [poststemplet:] Kjøbenhavn F 3.2.15

Fr. VI Allé 12 3/1 151

Ak, min kære Herre – jeg er igaar blevet smittet af en nederdrægtig Forkølelse, har holdt mig i Sengen det meste af Dagen idag, men da det ikke er bedre, tør jeg ikke tage paa Landet imorgen. Og nu havde jeg glædet mig til at se Dem efter den lange Tids Forløb! Men maaske kan vi en anden Dag ses – jeg er blot saa bange for at komme til Forstyrrelse. En Dag naar jeg atter er rask, og Vejret er godt, banker jeg paa.

Hilsen til alle

Deres
Henri Nathansen

 
[1] datoen må være 3/2 – i overensstemmelse med såvel poststemplet som sammenhængen med HPs breve. tilbage