Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Snekkersten. 1. december 1913

Besøg af den amerikanske Søn

[Brevkort adresseret til:] Forfatteren Hr. Henri Nathansen / Frederik 6tes Alle 12 / København
[poststemplet:] Snekkersten 1.12.13

Snekkersten.
1.12.13.

Kære H. N.!

Jeg har i disse Dage Besøg af min amerikanske Søn1, der har taget sig en lille Ferie. Det vilde derfor være bedre, om De ventede med at komme til engang i næste Uge. Jeg glæder mig til at se Dem efter alt hvad De har oplevet af surt og sødt. De må have meget at fortælle.

Et Ekpl. af min nye Bog gemmer jeg til Dem, indtil De kommer.

Deres hengivne
H. P.

 
[1] Søn: Hans Broby Pontoppidan (1886-1926), der emigrerede til U.S.A. i 1905 men kom tilbage i november 1908. Han rejste til New York fra Liverpool i juni 1911 for igen at vende tilbage til Danmark på besøg i 1913, hvorfra han returnerede til New York fra Bremen: afsejling 28.12.1913, ankomst 7.1.1914. tilbage