Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederik VI's Allé 12. 29. november 1913

den samme gamle Busenfreund

Frederik d. 6tes Allé 12 29/11 13

Kæreste H. P.

Jeg er kommet hjem og længes efter at se Dem efter den lange Tids Forløb. Kommer De ikke her ind – eller skal jeg en Dag komme ud til Dem? Hvad mener De om en Dag i kommende Uge? Skriv og jeg stiller paa Pletten. Vi gaar saa en milelang Tur i den Egn, som jeg kender saa godt 2 og hvor jeg til Sommer vil bygge.

Jeg har meget at fortælle – Alvor og Spøg mellem hinanden. Jeg har set meget og oplevet meget – og dog befinder jeg mig dejlig uberørt og uforandret, naturligvis. De vil i et og alt finde den samme gamle Busenfreund med det naive Alvorsansigt og den skeptiske Idealisme.

Hils alle og paa Gensyn!

Deres
H.N.