Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
9. december 1913

imorgen med 410 Toget til Snekkersten

[Brevkort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Villa Karina / Snekkersten [poststemplet:] Kjøbenhavn 9.12.13.

Tirsdag

Kære H. P.

Da Vejret ikke synes at indbyde til Spaseretur, kommer jeg altsaa imorgen Onsdag med 410 Toget. 2 Jeg glæder mig til efter den lange Pause atter at se Dem. Hvor dog Tiden gaar! Mangt og meget har jeg oplevet i Mellemtiden – Venner har vist deres Judasfjæs – Fjender har taget Venne-Maske paa – – føj for den Lede! Jeg er frisk og rask og gaar snart i Gang med noget Nyt.

Men om dette og om meget andet tales vi ved. Kommer De paa Stationen – jeg ved ikke hvor De boer. Auf Wiedersehen.

Deres
H. N.