Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Gentofte. 30. januar 1913

Steffen hjemme på Fastelavnsferie

[Korrespondancekort adresseret til:] Forfatteren Hr. Henri Nathansen. / Allegade 15 A. / København
[poststemplet:] Gjentofte 30.1.13

Gentofte

Kære H. N.!

Vi kan desværre ikke komme på Tirsdag. Vi har da Steffen hjemme (Fastelavnsferie), og han skal rejse netop den Aften. Onsdag skal vi til Holte (Bergstrøms), og mere overkommer jeg ikke i den Uge. Men vi har jo Tiden for os, og De glemmer vel ikke så hurtigt Erindringerne fra Frankfurt. – – Vi har hørt, at De skal flytte hen i en større Lejlighed. Dersom De i den har Brug for et Flygel og kan bruge Guttermanns1, så vilde De gøre ham en Tjeneste ved at huse det. Han veed ikke, hvor han skal gøre af det, da han nødig vil have det magasineret hos Adam sammen med de andre Møbler. [nedad i venstre margin:] Hils Fruen meget fra os begge, og Tak, fordi De vil se os.

Deres
H. P.

 
[1] Guttermann: Richard Guttmann, i hvis lejlighed i Gentofte HP bor. tilbage