Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allégade 15 A. 28. januar 1913

Invitation til kogt Torsk

[Korrespondancekort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Gentoftegade 19 / Gentofte
[poststemplet:] Kjøbenhavn 28.1.13

Allégade 15. 28.1.13

Kæreste Herre!

Da De skriver, at De i den nærmeste Tid kommer ind til Byen, kunde De saa ikke vente til en af de første Dage i næste Uge f. Eks. Tirsdag og saa komme op til os med Fru Antoinette og spise til Middag. Vi spiser Kl. 5½. Passer en anden Dag i Ugens Løb Dem bedre, saa sig kun til – vi kan indrette os ganske efter Deres Eminence – blot 2 Ord paa et Kort, og den kogte Torsk skal strax blive serveret. Tænk Dem, hvor det kunde blive dejligt – en hel lang Aften med Tobak og Whisky og Sludder, jeg skal give Première-Aftenen i Frankfurt da capo med Folkets Hyldestraab og Afsyngelsen af: Heil dir im Siegeskranz.

Kom, kom – vi glæder os til at se Dem begge.

Deres hengivne
H. N.