Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allégade 15 A. 13. februar 1913

Eremitkrebsen i den danske Litteratur

[Korrespondancekort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Gentoftegade 19 / Gentofte
[poststemplet:] Kjøbenhavn 14.2.13. Gjentofte 14.2.

Allégade 15 A. 13.2.13

Kære højtelskede og dybtsavnede H. P.

Jeg har ikke turdet røre ved Dem, da jeg kunde tænke, at De ikke endnu var kommet Dem efter Gildet hos Bergstrøm. Nu hører jeg imidlertid af min Kone, at De atter er frisk og rørig og i Besiddelse af alle Deres Aandsevner. Jeg nærmer mig Dem, om end med Skælven, og spørger Dem, om De og Deres Antoinette ikke vil komme her til en lille Forsvarsmiddag sammen med Harald Nielsen og Provst Fenger1 og et Par andre Sabelslugere. De kan selv bestemme Tiden og Klædedragten. Krigsmedaljen bæres.

De vil forbavses, naar jeg fortæller Dem, at mit elendige Stykke har haft en stor Sukces i Stokholm igaar. Ikke alt gaar efter Fortjeneste i denne Verden. Nu er jeg over det første 100.000. Det gik hurtigt. Det er fornylig spillet paa det jødiske Teater i New York, hvor en Mand ved Navn Poul Levin spillede Hovedrollen. Han skal have virket overordentlig smukt – altsaa kan det ikke være√ den Poul Levin, vi kender.

Bestem nu en Dag, kære Zasius, Eremitkrebsen i den danske Litteratur. Lad os grine, drikke og ryge tykke Havanacigarer. Dagen derpaa forsøger vi atter at tage Harald Nielsen alvorligt.

Deres
H. N.

 
[1] Fenger: H. M. Fenger, 1850-1930, Holmens provst. Han har "jævnlig baade i Dagspressen og andetsteds udtalt sig om nationale og kirkepolitiske Spørgsmaal, i Reglen ud fra et udpræget konservativt Synspunkt." (DBH). tilbage