Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Gentofte. 23. november 1912

en pigget Sonderling

Gentofte1.
[lørdag] 23.11.12.

Kære Ven!

Ja, det var en stor Glæde for mig at møde Dem igen. Det var et af de få oplivende Øjeblikke jeg har haft siden min Hjemkomst. Jeg har ikke mange Venner tilbage, desto taknemligere er jeg for de Par, jeg har, – også fordi jeg godt føler, at jeg trænger til megen Overbærenhed. Jeg veed ikke, om jeg nogensinde mere kommer i et helt√ normalt Forhold til 2 Livet. Trods alt hvad jeg slås med mig selv, frygter jeg for, at jeg med Alderen skal blive en pigget Sonderling. Men hvordan det nu går, så er jeg overbevist om, at De vil være den, som sidst skyer mig.

Nu ses vi jo på Onsdag. Men kom lidt tidligt. Tiden går så hurtigt i Deres Selskab, og vi har endnu meget at tale om.

Hils Fruen, som jeg også glæder mig til at se igen. Og tag endnu engang min Tak for Deres Venskab.

Deres hengivne
H. P.

 
[1] Gentofte: Pontoppidan boede Gentoftegade 19. tilbage