Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allégade 15 A. 23. december 1912

haaber det nye Aar vil sprede Skyerne

Allégade 15 A. 23.12.12

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

En hjærtelig Julehilsen og Ønsket om alt godt fra os begge. Jeg haaber nu, at min Kone er ude over Sygdommen for denne Gang, det har været en trist Tid. Dem faar jeg næppe at se før ind i det nye Aar – jeg rejser vistnok til Frankfurt for at lede Prøverne 2 paa mit Stykke. Af Nyt har jeg ikke noget at berette, jeg har i de sidste Tider levet ret ensomt og har ingen Mennesker set. Men nu haaber jeg, at det nye Aar vil sprede Skyerne.

Lev nu rigtig vel. Gid vi i 1913 maa ses lidt oftere end i 1912! Der er kun et Par Mennesker, man bryder sig om, og dem ser man aldrig.

Deres hengivne
Henri Nathansen