Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Wiesbaden. 9. december 1911

De har haft en lykkelig Hånd!


9/12 1911
Müllerstrasse 6I
Wiesbaden.

Kære Henri Nathansen!

De har haft en lykkelig Hånd! Nogen bedre Løsning kan næppe tænkes. Det er udmærket, og De er et sjældent Menneske. Jeg samstemmer med Dem i alt. Underskriver på Forhånd også, hvad De og de øvrige hjemmeværende Komitemedlemmer måtte bestemme. Prof. Erslev1 vilde det være udmærket at få med. Også Hegel. Men Gud veed, om han er villig. Taler De med ham, så rør ikke for meget ved Pengepungen. Men ellers er der jo Gustav Philipsen2. Galschiøt vilde jeg også gærne have med. Men gør nu i enhver Henseende, hvad De finder formålstjenligt.

Når De har fået talt med Otto Benzon, hører jeg nok fra Dem igen. Hilsen og Tak!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Erslev: (1852-1930), historiker der betonede "det præcise Kildekendskab, den nøgterne Kildekritik" og "Tilvejebringelsen af mønstergyldige Kildeudgaver" (DBH). tilbage
[2] Gustav Philipsen: (1853-1925), HPs forlægger i den første halvdel af 1890erne. tilbage