Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Halls Allé 13. 3. maj 1909

det kniber med Feststemningen

Halls Allé 13.
3/5 09

Ihro Durchlaucht!

Terningerne er kastede! Jeg nåer ikke over Rubicon! Nu er Foråret desuden kommet her til København, og det trøster straks. Jeg vil endogså spotte Dem. Kalbsrücken mit Bluhmenkohl rejser jeg ganske vist langt for, men dog ikke til 2 Berlin. Og hvad "En Folkefjende" angår, så har jeg set det på Lessing-Theater for en halv Menneskealder siden og netop med Bassermann. De gør mig altså ikke misundelig med de to Oplevelser. Derimod vilde jeg meget gerne sidde sammen med Dem og Deres Frau Gemahlin ved et Glas "Spaten"1, selv fein geputzt og i Feststemning. Men det er just den sidste, det kniber med. Derfor bliver jeg hjemme. Tak for Hilsen! Tag Genhilsen herfra.

Deres
H.P.

 
[1] Spaten:ølmærke fra München. tilbage