Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Frederiksborg. 9. februar 1906

et tilfældigt Møde paa Købmagergade

Frederiksborg.
9de Febr. 1906.

Kære Hr. Henri Nathansen!

Da jeg igår gik med Forlagsboghdl Hirschsprung på Købmagergade, hilste han på en Herre og fortalte mig bagefter, at det var Dem. Jeg fik det så sent at vide, at jeg ikke kunde indhente Dem, og det ærgrer mig nu, at jeg har passeret Dem uden at få Lejlighed til at trykke Deres Hånd. Jeg skylder Dem tilmed Tak for et venligt Brev, hvori De udtaler Ønsket om, at vi engang skal 2 mødes, og da Vejen fra Kbhvn til Hillerød (og omvendt) ikke er uoverkommelig, havde jeg glædet mig til√ et snarligt Sammentræf. Nu står jeg i Begreb med for det kære Helbreds Skyld at gøre en lille Afstikker fra Hjemmet, enten det nu bliver til Norge eller andetsteds; men når jeg er vendt tilbage, vil jeg forsøge at hjælpe Tilfældet med at bringe et Møde i Stand enten her eller igen på Købmagergade.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.