Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Nyhavn 44. 3. januar 1906

lykkelig for det stille Venskab

Nyhavn 44. 3 Januar 1906

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres hjærtelige Brev. Ja, Deres Kunst og De selv igennem den har haft en Ven i mig fra mine ganske unge Dage. Og mange af de unge, som jeg i Tidens Løb har sluttet mig til, har sammen med mig sendt Dem stille og bevægede Tanker. Men vi er jo saa vant til at gemme, hvad vi har paa Hjærte. Hvor ofte er man ikke blevet skuffet, naar man betroede sig til et andet Menneske med sin Sorg eller Glæde. Jeg er glad, fordi jeg fik talt ud til Dem, og dobbelt glad fordi jeg kan se, at De har følt mine Ord, som jeg selv har følt dem.

Vore Veje mødes vel nok en Gang. Jeg er lykkelig for det stille Venskab, som jeg nu ved, der er imellem os. Gid det nye Aar maa bringe Dem megen Glæde.

Deres
Henri Nathansen