Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Snekkersten. 3. december 1915

en almindelig Skolelærerløn

Snekkersten
3.12.15

Kære Nansen!

Min Bog er nu på det nærmeste gjort færdig (der mangler blot Korrektur på de sidste 3-4 Ark) og den er bleven af samme Størrelse omtrent som det foregående Bind i Rækken. Forinden Prisen på den fastsættes beder jeg Dem tage følgende Forslag under velvillig Overvejelse.

Alle andre Middelklassefolk får Dyrtidstillæg denne Krigsvinter, og det kan også jeg i høj Grad trænge til, såmeget mere som jeg har haft og stadig har store Ekstraudgifter i Anledning af min Kones Sygdom. Dersom nu Prisen på min Bog blev forhøjet med 25 Øre 2 pr. Ekpl. til Fordel for mig, så vilde jeg derved kunne få Dækning for i hvert Fald en Del af mit Underskud, og jeg tror ikke, at Bogen i den Anledning vilde miste 10 Købere, Forlaget altså ikke tabe noget ved Arrangementet. For det sidste Bind, der udkom i 3 Oplag, modtog jeg i Honorar ialt c. 2900 Kr. Det er en almindelig Skolelærerløn, og strækker ikke til for mig i Tider som disse.

Sålænge min Fortælling-Kres ikke er afsluttet, føler jeg mig ikke berettiget til at stille nye Betingelser for et fortsat Samarbejde med Forlaget, og nærværende må da også alene opfattes som en Henstilling, som ikke engang behøver at blive besvaret foreløbig, 3 fordi jeg dog ikke ejer Magtmidler til at sætte mit Ønske igennem overfor Forlaget, dersom dettes Principer for Honorarberegningen fastholdes. Jeg har engang tidligere i et Brev berørt Sagen for Dem. Det var det første Strejkevarsel. Disse Linjer er altså det andet, men vil – som jeg bestemt håber – lige så lidt som det første forrykke det gode Forhold mellem Forlaget og mig, selv om min fornyede Henstilling skulde blive lige så resultatløs som den tidligere.

Modtag en venlig Hilsen fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan