Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Snekkersten. 23. oktober 1915

min Kone igen til Sengs

Snekkersten.
23.10.15.

Kære Nansen!

Jeg kommer her med den første Halvdel af mit Håndskrift. Det skulde have været ordenlig renskrevet; men det overkommer jeg ikke, og jeg har ingen her, der vil eller kan overtage det kedelige Arbejde.

Om Fortsættelsen må De ikke så gerne spørge mig lige i Øjeblikket, fordi min Kone igen har måttet gå til Sengs, så jeg veed ikke, hvordan den nærmeste Fremtid vil stille sig for mig.

Modtag en venlig Hilsen fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

vend!

2 Tegners Vignetter er rigtig kønne denne Gang; men den sidste passer ikke til Kapitlets Indhold, hvad forresten er uvæsentligt.