Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra København. 14. oktober 1917

Deres Bog har ikke tilfredsstillet mig

f. T. København.
14.10.17.

Kære Nansen!

Hjertelig Tak, fordi De så elskværdigt har sendt mig Deres Bog1, som jo ellers ikke udmærker sig ved Elskværdighed. Når jeg undtager Fortællingen "Født af en Kvinde", er den ingen opmuntrende Læsning, og det er, som om De selv har haft Sky for at gå tilbunds i de meget triste Emner og har foretrukket at spøge lidt med dem eller blot at vække Medfølelse ved at referere. Mindst heldig har De efter min Mening været med den sidste Fortælling. 2 Den er, synes jeg, hverken til at le eller græde over. Ak ja, vi begynder at blive gamle, og de unge trækker på Skuldren af os. Indbyrdes burde vi måske derfor være des mere lemfældige i vor Kritik. Alligevel har jeg ikke villet lægge Skjul på, at Deres Bog ikke har tilfredsstillet mig.

Endnu en Gang Tak for Opmærksomheden og modtag venlig Hilsen fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Livets Lyst, 1917. tilbage