Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Snekkersten. 12. januar 1915

forlods Udbetaling

Snekkersten.
12.1.15.

Kære Nansen!

Jeg veed, at De har talt med Bauditz, og at han har forklaret Dem, hvorfor han ikke kan skaffe Jeppesen nogen fast Stilling ved den kbhv. Kommuneskole. Han skrev det til mig og meddelte i et nyt Brev, at han havde foreslået en Indsamling blandt J.'s Venner for at bringe ham over den øjeblikkelige Nød. Det er meget trist, at noget sådant virkelig skal være nødvendigt; men naturligvis slutter jeg mig til Tanken, dersom J. selv ikke sætter 2 sig imod den. Når De har stillet ham Sjællands Bispestol i Udsigt for det Tilfælde, at han vil lægge Møllestenen om sin Hals, så er der jo den Alvor i Spøgen, at en teologisk Kandidat, der ikke vil være Præst, i vore Dage næsten√ er et fredløst Væsen, og de fleste går jo også tilsidst under Åget.

Hvad De i Deres Brev meddeler om Salget af min sidste Bog har naturligvis glædet mig, så meget mere, som også jeg har et tungt Læs at slæbe gennem Uføret denne Vinter. Jeg plejer på denne Tid af Året at få en større forlods Udbetaling for det næstkommende Bind af min Roman. Således fik jeg 3 sidste År c. 1500 Kr. fordelt på Månederne Januar, Februar og Marts. Det er ikke absolut nødvendigt for mig at skaffe så stor en Sum i År, da vi jo lever under det velsignede Moratorium1; men jeg vil dog spørge Dem, om Forlaget kan og vil forstrække mig med et Beløb, der nogenlunde svarer til det, jeg fik ifjor, og fordelt på de samme Måneder.

M. H. t. en eventuel samlet Udgave af Fortællingkresen har jeg foreløbig aldeles intet andet Ønske, end at Udgivelsen ikke må blive vanskeliggjort af for store Restoplag af de enkelte Hefter. At genoptrykke det 1ste Bind, dersom det blev udsolgt, vilde efter min Mening være ilde anbragt2.

Modtag venlige Hilsner!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Moratorium: der må hentydes til moratorieloven, den midlertidige lov der gav skyldnere udsættelse med betaling af gæld. Moratoriet indførtes 20.8.1914, kort efter udbrudet af 1. Verdenskrig. tilbage
[2] genoptrykke: Det skete ikke desto mindre, men først i marts 1916 i et nysat, 4. oplag. tilbage