Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Snekkersten. 31. maj 1915

bestemmer mig for andet Arbejde

Snekkersten.
31.5.15.

Kære Nansen!

En Gang i Januar skrev jeg til Dem og forespurgte, om jeg kunde gøre Regning på en forlods Udbetaling af en Del af Honoraret for det kommende Bind af min Fortællingrække, sådan som jeg havde fået under Udarbejdelsen af de tidligere Bind. Herpå fik jeg intet Svar. Nu veed jeg nok, at også Tavshed kan være et Svar; men jeg har dog ondt ved at tro, at jeg skal opfatte denne negative Tilkendegivelse som et Afslag. I hvert Fald 2 vil jeg nu, inden jeg definitivt bestemmer mig for andet Arbejde1, gentage min Forespørgsel, idet jeg mener mig berettiget til at vente en redegørende Besvarelse.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] andet Arbejde: en "trussel" det er svært at give indhold, der var f.eks., ingen bladredaktion der lokkede med indbringende beskæftigelse. tilbage