Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Snekkersten. 14. oktober 1914

i stor Uro for min Kone

Snekkersten.
14.10.14.

Kære Nansen!

Det er et for mig meget uheldigt Tidspunkt, hvor det gælder at give Svar på et Spørgsmål om min Bog. Jeg lever nu på sjette Døgn i stor Uro for min Kone, der ligger meget syg, og nu derfor naturligt ganske optager mine Tanker i Øjeblikket. Jeg kan foreløbig kun oplyse, at jeg er i Stand til at gøre den færdig til Trykning på 14 Dage, såsnart jeg får Ro og Samling dertil. Men om 2 Udsigterne hertil kan jeg idag intet bestemt sige. Dog håber jeg stadig, at det kun vil komme til at dreje sig om en Forsinkelse. Lægen har netop været her på sit Aftenbesøg og synes ret fortrøstningsfuld.

For alle Tilfældes Skyld sender jeg dog Forslag til Motiver for Omslag og Vignetter på hoslagte Blad. Men jeg ser nødig, at der bliver begyndt på Sætningen, før Manuskriptet foreligger så at sige færdigt.

Skulde vi have været sammen på Palsgård d. 16de1? Jeg kan naturligvis ikke tænke på at komme.

Vær venlig hilset!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Palsgård den 16.: Vilh. Andersens 50 års fødselsdag blev holdt på godset Palsgaard; jf. VAs brev til HP 9.10.1914. tilbage