Peter Nansen til Henrik Pontoppidan
13. oktober 1914

Deres nye Bog?

13/10 [1914]

Kære Henrik Pontoppidan!

Hvordan har De det? Og hvordan gaar det med Deres nye Bog1?

Vi vilde meget gærne have den ud inden Jul. Men skal den ikke komme alt for sent, skulde vi jo gærne nu meget snart begynde Tryk

Der skulde jo ogsaa tegnes nogle Vignetter.

Venligste Hilsner, ogsaa
fra Sophus Bauditz, der sidder hos mig
Deres hengivne Peter Nansen

 
[1] nye Bog: Toldere og Syndere udkom 12.12.1914. tilbage