Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Rørvig. 21. juni 1913

Waupell

Rørvig
Nykøbing Sj.
21.6.13.

Kære Nansen!

Jeg bilder mig ind at vide, at Bojesen for Tiden er Feriebarn. De må derfor tilgive mig, at jeg henvender mig til Dem med nedenstående Bønskrift.

Fra P. E. Bluhme i Frederiksberggade, der er min Boghandler, har jeg idag modtaget den Jobspost, at O. Vaupells1 "Krigen 1850"2 er udsolgt. Da jeg nu nødvendigvis skal bruge denne Bog, vil jeg spørge Dem, om der ikke alligevel endnu kan opdrives et Ekpl., måske et makuleret, som jeg kan få, eller i Nødsfald et Ekpl., jeg kan låne blot for et Par Dage. Bibliotekerne har naturligvis Bogen; men det går jo gerne sådan, at de Bøger, man skal bruge, netop er udlånte, og jeg skal have Bogen just nu. Desuden har jeg forsømt at erhverve mig Ret til Hjemlån hos nogen af vore offenlige Biblioteker. Jeg håber derfor, det vil vise sig, at der endnu findes et Ekpl hos Dem, og at De vil overlade mig det.

Med venlige Hilsner!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Vaupell: Wamberg 1970, s. 183 gengiver i sin afskrift "Waupell". Hvad står der i brevet? tilbage
[2] "Krigen 1850": tredje bind af Otto Vaupell: Kampen for Sønderjylland 1848-50, 1863-67. I sin bog om Digterne og Gyldendal, 1970, s. 183-85 har Birger Wamberg gjort rede for forholdet mellem Vaupells bog og bindet Storeholt i De Dødes Rige. tilbage