Peter Nansen til Henrik Pontoppidan
23. juni 1913

Osvald Hansen

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG

Klareboderne 3
København, d. 23/6 1913

Kære Henrik Pontoppidan!

Det glæder mig, at vi vistnok kan gøre Dem den lille Tjeneste. Vor Pakhusforvalter har lovet at skaffe et Expl., som straks vi har det, bliver Dem sendt.

Derimod kunde jeg desværre ikke redde Osvald Hansens nye Bog, skønt han havde faaet ikke blot Dem, men 2 ogsaa Georg Br. og Gustav Wied, til at gaa i Ilden for ham. Vor Konsulent sagde, at der var for megen Dilettanteri uden virkelig Personlighed, uden noget virkelig Nyt.

Venligste Hilsner
fra Deres hengivne
Peter Nansen