Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Gammelgård, Sanderum pr. Odense. 7. juni 1913

Osvald Hansen


7.6.13
f. T. Gammelgård
Sanderum
pr. Odense.

Kære Nansen!

Hr. Osvald Hansen1, Lærer i Esbjerg, Forfatter bl. a. af et Skrift2 om "Individets Ret", har anmodet mig om et Testimonium, da han agter at henvende sig til Forlaget i Anledning af en ny Bog3 om "Det store Menneske". Jeg kender intet til denne Bog, kender heller ikke Forfatteren personlig, men hans ovennævnte Skrift om Individets Ret har jeg læst, og jeg beder Dem om at modtage hans nye Manuskript med Velvilje og lade det prøve af en kyndig Mand, der sympatisere[r] med, hvad man endnu kalder moderne Ideer. Mit Indtryk af Hr. Osvald Hansen er det, at han er en Mand med en ualmindelig vågen Samfundsinteresse og dertil væbnet med en frygtløs Forstand, som vover sig i Enekamp med de største Problemer. Det er ofte fornøjeligt at være Vidne til, hvor godt han forstår at klare sig. Men jeg er jo ingen kompetent 2 Dommer i Spørgsmål af den Art, som det her drejer sig om; og jeg har heller ikke lovet andet end at præsentere Forfatteren for Forlaget og tilføjer min bedste Anbefaling.4

Vær venligt hilset!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Osvald Hansen: se breve fra Osvald Hansen til Pontoppidan. tilbage
[2] Skrift: Individets Ret. Bidrag til en Fornuft-Etik, Odense 1911. tilbage
[3] Bog: Det store Menneske. Individualistiske Samfundsbetragtninger, udkom Odense 1915. tilbage
[4] Peter Nansen svarede herpå 23.6.1913 med et afslag. tilbage