Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Hillerød. 26. november 1903

disse Afdrag i rede Penge

d. 26de Novb. 1903. Hillerød.

Kære Nansen!

For et halvt Årstid siden sendte jeg (som Afdrag på gammel Gæld) 500 Kr. til Gyldendals Forlag i Anvisning på Finanshovedkassen. Dersom dette Beløb ikke er hævet (og jeg synes at huske, at jeg for at forringe Ulejligheden for Forlaget sendte en samlet Anvisning på alle de 6 månedlige Udbetalinger, hvorom der var Tale, hvilken antageligvis først vil kunne indløses 1ste Decb.) – så forekommer det mig under de nu helt forandrede Forhold at være lidt urimeligt for mig at vedblive med disse Afdrag i rede Penge, især da jeg har god Brug for dem. Skulde Beløbet være hævet, er det jo en anden Sag, – så klarer jeg mig på anden Måde.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan