Peter Nansen til Henrik Pontoppidan
22. oktober 1903

Hegel og jeg mødtes i Graad

HOTEL D'ANGLETERRE
KJØBENHAVN

den 22 Okt 1903

Kære Pontoppidan!

Ved at læse Deres sidste Brev om igen, opdager jeg, at jeg ang. et enkelt Punkt√ ikke tør vente med at svare Dem, til vi ses.

Det er Deres Spydighed om Forlagets Tavshed over for Deres Henvendelser om "Det ideale Hjem". Jeg har om den Sag ikke vidst andet, end at De i et Brev til Hegel havde udtalt Ønsket om at faa Bogen fri. Hegel fortalte mig det en Dag en passant og tilføjede: der er jo ingen Grund til at nægte Pontoppidan dette, da alle hans andre Bøger er andetsteds. – Da jeg ganske bifaldt Hegels Stilling til Sagen, troede jeg den dermed i Orden. Og ærlig talt faldt det mig ikke ind siden at spørge om, hvorvidt og hvordan Ordningen var sket. – Naar De intet Svar har faaet, skyldes det da ene og alene Glemsomhed fra Hegel og ikke Mangel paa Beredvillighed til at imødekomme Dem.

Lad mig, nu jeg har Pen i Haanden, tilføje, at De og Deres Bortgang i sin Tid fra Gyld. Bogh. har været mig til stor 2 Hjælp i min Virksomhed. Det, at Forlaget i sin Tid begik den store Fejl at slippe Dem, har været det store Exempel til Afskrækkelse, jeg Gang efter Gang kunde føre i Marken, naar Hegel, der er et af de elskeligste Mennesker, men som undertiden syntes, at jeg var for venlig overfor unge Forfattere, blev en Smule nervøs. "Pontoppidan!" sagde jeg da. "Husk, hvordan det gik med Pontoppidan, som Forlaget nu smerteligt begræder. Lad os ikke gøre den Fejl om igen." Og idet Hegel og jeg mødtes i Graad over Deres Bortgang, indsaa vi, at et Forlag bør have Taalmodighed overfor den unge Literatur og at det betaler sig at have Taalmodighed.

Paa Grund af Flytte-Roderi bor jeg i disse Dage paa Hotel. Kender De det nye Hotel d'Angleterre? Det er blevet saa fint og smukt, at det virkelig er en Fornøjelse at sidde dér en Aften og drikke sin Whisky. Jeg glæder mig til at sidde der med Dem.

Deres hengivne
Peter Nansen