Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Gl. Kongevej 141, Frederiksberg. 7. november 1895

både godt og ondt at sige

7 Novb 95. Gl. Kongevej 141 – 3.

Kære Nansen!

Jeg har i de sidste Dage villet været ind til Dem for at takke Dem, fordi De var så venlig at sende mig Deres Bog1; men da det nu heller ikke i Dag har kunnet blive til Noget dermed, tør jeg ikke vente længer med at lade høre fra mig angående den Børne-Historie til "Politikens" Julenummer. Desværre – De må ikke regne på mig! Jeg har nu allerede et Par Gange lagt mit Hoved i Blød – men der vil slet ingen Børn komme ud deraf, så jeg må vist opgive Forsøget. Hører De altså ikke fra mig i de nærmeste Dage, beder jeg Dem at opgive mig; jeg er da ganske 2 gold.

Om Deres Bog havde jeg meget både godt og ondt at sige, – men vi træffes vel nok, så jeg mundtlig kan både takke Dem og spotte Dem og sluttelig lyse min Velsignelse over Dem og prise Deres Muse. –

Med de venligste Hilsner fra mig selv og min Madamme og i Håb om, at De, om De en Gang forvilder Dem på disse Verdenskanter, ikke går vor Dør forbi, forbliver jeg nu og altid

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Bog: der må være tale om romanen Guds Fred fra 1895. tilbage