Henrik Pontoppidan til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet
Sendt fra Fredensborg. 24. april 1894

må underholde en stor Familie

Til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet!

I Henhold til Ministeriets Circulære af 29de Marts d. År tillader Undertegnede sig påny at ansøge1 om at måtte beholde den i sin Tid (Treåret 1887-91, samt Året 1893) tilståede Understøttelse, stor 1000 Kr. årlig. Til Støtte for dette Andragende tillader jeg mig at anføre, at jeg stadig må underholde en stor Familie udelukkende ved min Forfattervirksomhed (dog hæver min Hustru i Overformynderiet en årlig Rente, stor 380 Kr.), at min Fortjeneste i det sidst forløbne År kun har været 1000 Kroner, og at jeg i det samme Tidsrum har udgivet en lille Samling Rejsebilleder, betitlet "Minder", der er bleven venligt modtaget af det læsende Publikum og velvilligt bedømt af Kritiken.

Fredensborg den 24de April 1894.
I Ærbødighed
Henrik Pontoppidan
 
[1] ansøge: Mens Pontoppidan havde måttet undvære sin forfatterunderstøttelse i 1892, fik han den herefter tilbage fra og med 1893. (Bay og Bredsdorffs note). tilbage