Henrik Pontoppidan til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet
Sendt fra Louisenstrasse 51, Berlin, N.W.. 14. december 1890

resterende Del af Rejselegat

14de Decb. 1890 Louisenstrasse 51.
Berlin
N.W.

I Henhold til i sin Tid modtagen Instrux tilsender jeg hermed min Leveattest og tillader mig at anmode om, at den mig tilkommende, resterende Del af det Anckerske Rejselegat for Digtere må blive mig udbetalt gennem Hr. Vexeller Ernst Brandes i København, der dertil er i Besiddelse af fornøden Fuldmagt.

I Ærbødighed
Henrik Pontoppidan
Forfatter.

Til
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet i København.

[Stemplet:] Cult. Min. [ulæseligt] 1007 1890.