Henrik Pontoppidan til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet
Sendt fra Havreholm. 14. april 1887

Til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsnet

Til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsnet.

[i venstre spalte:]
Ansøgning1 fra Forfatteren Henrik Pontoppidan om at komme i Betragtning ved Uddelingen af de på de årlige Finanslove til Rådighed stillede Beløb til Rejse-Understøttelse for Kunstnere og Videnskabsmænd.

[i højre spalte:]
Undertegnede Forfatter Henrik Pontoppidan, der er født 1857 og bosat på Landet, ansøger herved det høje Ministerium om at komme i Betragtning ved Uddelingen af det på indeværende Års Finanslov til Rådighed stående Beløb til Studie-Understøttelse for Forfattere, for derved at sættes i Stand til ved Bibliotekerne i Kjøbenhavn og et fortsat Ophold i denne By videre at uddannes for Forfattervirksomhed.

Jeg har hidtil udgivet følgende Skrifter:

1881."Stækkede Vinger"
1883."Sandinge Menighed"
  do."Landsbybilleder"
1885."Ung Elskov"
1886."Mimoser"
  do."Kronjyder og Molboer"
1887."Fra Hytterne"
  do."Isbjørnen"

Desuden er for Tiden under Pressen "Spøgelser", en Roman, samt en Afhandling "Vestfyn".

Endnu skal jeg tillade mig at tilføje, at jeg, der siden 1881 har været gift og har to Børn, i disse År ikke har haft andet Erhverv end min Skribentvirksomhed, samt at jeg ingensinde forhen har modtaget hverken offentlig eller privat Understøttelse. Lige så lidt ejer jeg Privatformue.

Mine Bøger har fra forskjellige Sider vundet en ikke ringe Anerkjendelse, både herhjemme og i Udlandet, hvor de er blevet oversat på forskjellige Sprog, i Reglen uden at jeg derfor har nydt nogen som helst Erstatning.

Havreholm, pr. Esrom, den 13de April 1887
I Ærbødighed
Henrik Pontoppidan
 
[1] Ansøgningen blev ikke imødekommet, men ministeriet optog senere samme år Pontoppidan på finansloven med 1000 kr. om året i tre år. tilbage