Henrik Pontoppidan til Karin Michaëlis
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 18. november 1928

en Monolog foran Spejlet


18.11.28
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund

Kære Fru Michaelis!

Jeg har nu læst Deres Bog1 tilende, og jeg fornyer min Tak, fordi De så venligt betænkte mig med et Ekpl fra Deres egen Hånd. Skønt Bysbørn2 er vi jo i Literaturen Antipoder. Men jeg skatter Deres sjeldne Evne til at tage "Lynskud" af Mennesker og Situationer, så de får en Livagtighed for Læseren som Billederne på en Film. Om Smagen kan der som bekendt ikke disputeres, 2 så jeg skal ikke opholde mig over de Ting i Bogen, jeg ikke har fundet Behag i. Som sine Forgængere er den jo nærmest en Monolog, og trods det Forbehold, De har taget i Deres lille Efterskrift, tør man dog vel sige, at det er en Monolog foran Spejlet, og at det allerværdifuldeste i Bogen er de mange Småtræk, De har afluret Dem selv. Dersom jeg lever, når det afsluttende Bind3 en Gang udkommer, skal det interessere mig meget at se, hvorledes De lader det lille forfløjne Pigebarn fra Gudenå ende4. Hendes Livsløb, der hidtil – ligesom 3 Åen – har bugtet sig ret formålsløst ud og ind som en Ål og slæbt en hel Del Mudder med sig, vil forhåbenlig udmunde i et stort og frit Hav, hvor Slaggerne kan bundfælde sig.

En Tak både til Dem og Fru Bergstrøm5 for Besøget forleden.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Bog: Synd og Sorg og Fare, 1928, fjerde bind i serien Træet paa godt og ondt der omfattede i alt fem bind 1924-30. tilbage
[2] Bysbørn: Karin M. var født 20.3.1872 i Randers og døbt Kathrine Marie Bech Brøndum, hun var datter af telegrafist Jacob B. tilbage
[3] afsluttende Bind: femte bind Følgerne udkom 1930. tilbage
[4] Gudenå: jf. den rolle åen spiller i historien om Johan Rohdes portræt af HP. tilbage
[5] Fru Bergstrøm: Herdis B., f. 1874, gift med forfatteren Hjalmar Bergstrøm (1868-1914). tilbage