Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 18. oktober 1920

Forlaget mangler Papir


18.10.20.
15. Overgade n. Vandet.
Kbhvn. C.1

Kære Fru Mann!

Uge efter Uge har jeg forgæves ventet på, at "Melusine" skulde blive færdig, så jeg kunde sende Dem de lovede rentrykte Ark. Skønt jeg læste den sidste Korrektur på Bogen for c. 2 Måneder siden, har jeg endnu ikke modtaget et eneste Ark. Jeg må antage, at Forlaget mangler Papir.

De vil heraf forstå, hvorfor jeg ikke har skrevet.

Fra Insel-Verlag har jeg fået tilsendt Opgørelse. Men "Totenreich" er jo ikke trykt i det kontraktmæssigt fastsatte Antal Ekpl. Forlaget undskylder det med, at det ikke kunde skaffe 2 Papir til det sidste Tusinde.

Ser vi Dem ikke snart igen i København?

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] brevkort adresseret til: "Frau M. Mann / Haus Mann / Kampen-Sylt / Westerland / (Tyskland)"; poststemplet "Kjøbenhavn C 18.10.20 3-5 E". tilbage