Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 5. marts 1921

Hr. Diederichs


5.3.21.
Overg. n. Vandet 15
København C.

Kære Fru Mann!

Jeg har nu modtaget Brevet fra Hr. Diederichs. Forinden jeg kan svare afgørende, må jeg i alle Enkeltheder kende den Kontrakt, som i sin Tid blev oprettet mellem Dem og Forlaget i Anledning af "Det forj. Land" og "Teufel am Herd". Jeg må derfor ulejlige Dem med at sende mig en Afskrift af den, og desuden vilde jeg gerne med Bestemthed vide, om Forlagsretten for Diederichs Vedkommende√ efter tysk Lov er fortabt eller dog omdisputabel, siden han i så lang Tid trods mange Forespørgsler intet har ladet høre fra sig. I 2 sit Brev skriver han: ["]In unserem durch Frau Mathilde Mann geschlossenen Vertrag, habe ich die Uebersetzung Ihrer beiden Bücher für alle Auflagen übernommen."

Da jeg antager, at De til Stadighed står i Forbindelse med Insel-Verlag, beder jeg Dem om at gøre mig den Tjeneste på mine Vegne at bede Forlaget√ indbetale mit Tilgodehavende til Mitteldeutsche Kreditbank, Berlin, på den Konto, som Vekselerer Ludvig Kalckar i København har i denne Bank. På samme Konto vil jeg gerne have indsat det Beløb, som eventuelt bliver Dem udbetalt af Prof. Cossmann (for "Hans Kvast"1.) –

Venligste Hilsner herfra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] udkom febr.-marts 1922 som føljeton i Münchner Neueste Nachrichten under titlen Hans Quast und Melusine. Roman i Mathilde Manns oversættelse. tilbage