Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Ovengaden n. Vandet. 19. august 1920

Brevet til Rathenau

19.8.20. Overgade n. Vandet 15.
Kbhvn
C.1

Kære Fru Mann!

Uge efter Uge har jeg ventet på Korrektur af "Melusine" fra Gyldendal, som nu trykker Bogen. Jeg har påny forlangt at få Arbejdet påbegyndt, og jeg skal sende Dem Arkene efterhånden, som jeg får dem, og såsnart, som jeg får dem.

Fra Insel-Verlag har jeg modtaget 2 Ekpl af hver af min Bøger, men ingen Opgørelse, ingen Forklaring, overhovedet ikke en Linje! Hvorlænge skal jeg finde mig i det?

Jeg har endnu ikke fået takket Dem for Oversættelsen af Brevet til R. Hvad "Totenreich" angår, så har jeg endnu kun gjort et Par Stikprøver. Hvilke Udsættelser, jeg kan have at gøre, gemmer jeg derfor til en anden Gang.

På en Måde kan jeg jo kun glæde mig over, at De længes tilbage til Danmark. Alligevel gør det mig ondt, at De foreløbig føler Dem skuffet af Sylt.

Venlige Hilsner
Deres hengv.
H. Pontoppidan

 
[1] korrespondancekort adresseret til: "Frau Matilde Mann / Haus Mann / Kampen-Sylt / Westerland / (Tyskland)"; poststemplet: "København 19.8.20 10-11 E". tilbage