Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Helsingør. 14. marts 1919

den brændende Tornebusk

Helsingør.
14.3.19.1

Kære Fru Mann!

Jeg glemte vistnok i mit sidste Brev at sige Dem, at jeg ikke var rigtig tilfreds med den Titel, De havde givet min lille Fortælling2. Kan De ikke omdøbe de, f.Eks. kalde den "Livets Kilde"3.

Må jeg med det samme gøre opmærksom på, at jeg et Sted i Slutningen fejlagtig har ladet Abraham høre Guds Stemme fra den brændende Tornebusk. Det skal være Moses. De finder sikkert let Stedet, når De ser Korrekturen.

Iøvrigt blot de venligste Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Fru M. Mann / Åboulevard 60, 4 / København / N."; poststemplet "Helsingør 14.3.19 12-1 E" og "Kjøbenhavn N 3 OMB 14.3.19". tilbage
[2] Fortælling: Et Kærlighedseventyr, der udkom på dansk 16.10.1918. tilbage
[3] Livets Kilde var oprindelig titlen på udkastet (1902) til Borgmester Hoeck og Hustru (1905). Titelforslaget er formentlig inspireret af at der i Et Kærlighedseventyr tales om "Allivets Kilde", som bryder frem fra kvindehjertets dyb. Den endelige titel på oversættelsen blev Die Geschichte einer Liebe. tilbage