Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Rigshospitalet. 2. marts 1919

lille Serie Småhistorier

Hospitalet.
2.3.19.1

Kære Fru Mann!

Denne Bog, der skulde have fulgt med min Fødselsdagshilsen til Dem, var af en Fejltagelse bleven sendt til Helsingør. Derfor kommer den bagefter. Desværre kan jeg ikke sende Dem et Ekpl også af Kærlighedseventyret, da et sådant nok ikke er at få i Øjeblikket. Derimod skal "Lykke-Per" følge, såsnart jeg kommer hjem.

Tilbudet fra Zürich2 tager vi vel imod, selv om ingen af de andre Blade, hvortil den lille Fortælling er sendt, ønsker at benytte den. Derimod beder jeg Dem om ikke at tilbyde Insel-Verlag den foreløbig. Den hører nemlig til en lille Serie Småhistorier og må helst læses i denne Sammenhæng, da den ellers næppe kommer helt til sin Ret. Når jeg har udgivet den isoleret på dansk, var det mest, fordi jeg havde en Forpligtelse at opfylde overfor Forlaget. Et Par svenske Forlag, der havde Lyst til at udgive den, har jeg givet Afslag.

Hvorledes går det mon med den√ nye Udgave af "Hans im Glück". Stort økonomisk Udbytte kan vi jo ikke vente af den på Grund af den stadig dalende Kurs på Reichsmark.

Jeg har nu snart været her på Hospitalet i 8 Uger; men jeg har ikke spildt Tiden, for så vidt som det nu virkelig ser ud til, at 3 jeg om kort Tid kan rejse tilbage til Helsingør som væsenlig helbredet. Endnu for få Dage siden tvivlede jeg derom; men der er√ i de sidste Døgn foregået en pludselig Forandring til det bedre. Nu gælder det blot, om Bedringen vil holde sig.

De skal have Tak, fordi De gerne vilde se herud til mig. Men et Hospitalsbesøg er jo aldrig rigtig hyggeligt, og jeg må hellere en Dag forsøge at træffe Dem på Åboulevarden. Linje 3 går jo så at sige fra Dør til Dør. Så kan jeg måske med det samme få Lejlighed til at hilse på min forhenværende Værtinde. Det gør mig ondt, at Fru Vorm har ventet på et Ekpl af Kærlighedseventyret. Bogen er forresten ikke skrevet hos hende men under et Ophold i Kjerteminde i Maj Måned.

Med de venligste Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] adressebrev, der ledsager en pakke. Afsender: "H. Pontoppidan / Pavillon 2, I, Rigshospitalet"; adresseret til "Fru M. Mann / Åboulevard 60, 4 / N."; poststemplet "Kjøbenhavn Ø 2.3.19 12-2 E" og "Kjøbenhavns Pakkepost 3.3.1919". tilbage
[2] Zürich: Neue Zürcher Zeitung, som bragte Mathilde Manns oversættelse af Et Kærlighedseventyr som føjeton i maj-juni 1920. tilbage