Henrik Pontoppidan til J.L. Lybecker
Sendt fra Hillerød. 22. august 1907

Hans Kvast på vej

Frederiksborg
22d Avg 1907.

Kære Hr. Lybecker!

(…) Jeg sender her det lille Manuskript1. Jeg beder om, at det må blive behandlet lidt skånsomt i Trykkeriet, da en Bekendt af mig har ønsket at opbevare det.

En Huskorrektur plejer at blive læst i Trykkeriet. Manuskriptets å sættes med to a'er, altså: aa.

Begyndelsen af den større Fortælling2 skal snart blive sendt Dem, så Bogen kan foreligge i god Tid. (…)

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Manuskript: til Det store Spøgelse. Den bekendte var Collin??? tilbage
[2] den større Fortælling: Hans Kvast og Melusine. tilbage