Henrik Pontoppidan til J.L. Lybecker
Sendt fra Hillerød. 30. august 1907

brugeligt Fotografi

Hillerød.
30te Avg. 1907.

Kære Hr. Lübecker!

Jeg besidder ikke noget brugeligt Fotografi1, der er nyere end dette. Når De har brugt det, sender De mig det nok tilbage.

Min Kone kommer ind til Byen imorgen, Lørdag; (…) kan (…) forhåbenlig hente nogle Penge hos Dem. (…)

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Fotografi: Lybeckers brug heraf er (endnu) ikke kendt. tilbage