Henrik Pontoppidan til J.L. Lybecker
Sendt fra Hillerød. 28. april 1903

Sandinge Menighed nu læselig

28d April 1903. Hillerød.

Kære Hr. Lübecker!

Hermed Slutningen af Manuskriptet, der nu forhåbenligt snart vil blive sat, så Illustratoren kan tage fat for Alvor, - det er jo også på høje Tid, dersom der skal finde Conferencer Sted mellem ham og mig angående Illustreringen.

Der blev jo truffet den Aftale mellem Hr. Hirschsprung og mig, at jeg af Honoraret for "Sandinge Menighed" kunde få de 900 Kr. udbetalt. De 300 Kr heraf fik jeg straks; de resterende 600 Kr vilde jeg meget gerne have allerede nu (…) Iøvrigt håber jeg, at Udgivelsen af den nye "Menighed" skal bringe Fornøjelse for begge Parter. Jeg synes selv, at Bogen nu er bleven læselig, og mere har jeg ikke stillet i Udsigt. (…)

Deres forbundne
H. Pontoppidan.

Just som jeg vilde lukke Brevet, kom Deres Pakke og Brev ind ad Døren. Manuskriptet skal jeg med Glæde gennemse og hurtigt sende Dem tilbage.