Henrik Pontoppidan til J.L. Lybecker
Sendt fra Hillerød. 10. april 1903

Sandinge Menighed

10d April 1903. Hillerød.

Kære Hr. Lübecker!

Jeg takker for de tilsendte 166 Kr 67 Øre1 (…) Jeg havde forleden Besøg af Hr. Tørsleff2, med hvem jeg traf Aftale om Illustreringen af den Del af Sandinge Menighed, der er sat.

Deres forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] 166 Kr 67 Øre: to måneders ydelse på finansloven. tilbage
[2] : August Tørsleff (1884-1968). Den ganske unge maler, der kom i det Hirchsprungske hjem, var endnu elev på Tuxens afdeling af Kunstnernes studieskole, og altså opr. udset af Hirschsprung til at illustrere Sandinge Menighed. Det blev imidlertid Gerhard Heilmann der kom til at illustrere. tilbage