Henrik Pontoppidan til J.L. Lybecker
Sendt fra Hillerød. 3. maj 1903

På vers fra Fiesole

3die Maj 1903. Hillerød.

Kære Hr. Lübecker!

Jeg har lige så lidt som De haft nogen Fornøjelse af de tilsendte Småfortællinger (…) Der skjuler sig næppe noget Talent hos den Dame, og det hele er så jasket gjort.

Lige så jaskede er de Korrekturer, jeg fik sendende forleden; det er mig ganske uoverkommeligt at rette alle Fejlene, og jeg tillader mig derfor at tilbagesende dem i urettet Stand. Der mangler desuden en halv Side af Manuskriptets Pag 62. Det er underligt, at Thieles Bogtrykkeri vil være sådan noget Sjuskeri bekendt, og der er jo ingen Mening i, at Forlaget skal betale Korrekturgodtgørelse for noget, der blot skyldes Skødesløshed fra Sætternes Side. –

Jeg takker for de tilsendte Penge (…) Fra Hr. Hirschsprung har jeg haft en Hilsen, endog på Vers, hvad der jo tyder på, at han befinder sig vel. Han var dengang i Fiesole (…) Kommer De nogensinde ud ad disse Kanter, håber jeg, De ikke vil gå min Dør forbi. (…) Skulde De tilfældigvis være i Selskab med Deres Ven Hr. Lynge, må De endelig trække ham med herind, at jeg alvorligt kan foreholde ham det upassende i at lade mig vente mere end to År på den Goethe-Udgave, han har lovet at skaffe mig.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.