Henrik Pontoppidan til J.L. Lybecker
Sendt fra Snertinge. 31. maj 1900

Hjortø kan ikke være tjent med udgivelse

31. Maj 1900
Snertinge

Kære Hr. Lübecker!

Som i alt, hvad jeg har læst af Hr. Knudsen-Hjortø, er der også i "Spåner" fuldtop af Vidnesbyrd om Talent; men Samlingen er alligevel lidt ubetydelig, Emnerne for små og småt behandlede. Fortræffelig er den første Skitse. "Den vilde Rose" er svagere, men alligevel ikke uden Værdi. Desuden findes der et par morsomme Dyre-Studier (af Hunde). Den sidste og længste Fortælling har også pudsige Enkeltheder; men alt i alt mener jeg, at Forfatterens 2 Talent er for stort til, at han kan være tjent med at udgive disse Bagateller i Bogform. Forlaget kan jo paa den anden Side så udmærket godt være bekendt at lade Bogen udkomme; men de Læsere, der i sin Tid blev opmærksom på "Syner", ville ikke i "Spåner" finde, hvad de har ventet sig af Forfatterens næste Bog.

Personlig skulde det derfor glæde mig, om "Spåner" ikke udkom, i hvert Fald ikke nu1. Men jeg må gentage, at min Tro på Knudsen-Hjortøs ejendommelige Digterbegavelse yderligere er bleven bestyrket af denne lille Bog, og at Forlaget vilde gøre 3 vel i stadig at vedligeholde Forbindelsen med ham.

Jeg takker for den tilsendte Opgørelse og beder Dem modtage en venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Spaaner udkom aldrig, i hvert fald ikke under det navn. tilbage