Henrik Pontoppidan til J.L. Lybecker
Sendt fra Snertinge. 18. maj 1900

mit Livs indviklede Affærer

18d Maj 1900. Snertinge.

Kære Hr. Lübecker!

Tak for Tilsendelsen af de 83 Kr. 33 Øre.

Dersom det ikke er altfor megen Ulejlighed for Dem, vilde jeg rigtignok gerne have den Udskrift af Deres Bøger, der vedrører mit Penge-Forhold til Forlaget. (…) Jeg begynder jo at ældes og må tænke på at få mit Livs mange indviklede Affærer, også dets pengelige, bragt på det rene.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.